Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3488
Title: Nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động giám sát của Quốc hội Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn
Authors: Nguyễn Đình Quyền
Keywords: Giám sát tối cao
Hoạt động giám sát của Quốc hội
Hiệu lực
Hiệu quả giám sát của Quốc hội
Issue Date: 6-2017
Publisher: Nghiên cứu lập pháp
Abstract: Từ các nghiên cứu của mình và từ kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của một đại biểu Quốc hội, tác giả bài viết đã phân tích những vấn đề lý luận mang tính nguyên tắc của việc nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động giám sát của Quốc hội sau khi xác định mục tiêu, ý nghĩa nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động giám sát của Quốc hội. Trên bình diện lý luận này, tác giả đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát của Quốc hội trên các phương diện hoạt động.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3488
Appears in Collections:02.Báo, tạp chí trung ương và địa phương

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : nang cao hieu qua hieu luc hoat dong giam sat cua quoc hoi Viet Nam nhung van de ly luan và thuc tien.pdf
  • Description : 
  • Size : 2,44 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.