Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3475
Title: Giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND của Hội LHPN Việt Nam: Đảm bảo ít nhất 35% ứng cử viên nữ là nội dung quan trọng
Authors: PV
Keywords: Đại biểu Quốc hội
Đại biểu HĐND
Bầu cử Quốc hội
Issue Date: 5-3-2021
Publisher: Phụ nữ Việt Nam
Abstract: Tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được Hội LHPN Việt Nam xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội năm 2021. Theo đó, tuyên truyền và giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bầu cử là 2 nội dung quan trọng của các cấp Hội. Xung quanh hoạt động này, Báo Phụ nữ Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3475
Appears in Collections:02.Báo, tạp chí trung ương và địa phương

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Dam bao it nhat 35% ung cu vien nu la noi dung quan trong.jpg
  • Description : 
  • Size : 3,97 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.