Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3469
Title: Hiệp thương lần 2: Tỷ lệ nữ ứng viên đại biểu Quốc hội cấp Trung ương chỉ đạt khoảng 22%
Authors: PVH
Keywords: Đại biểu Quốc hội
Nữ ứng viên
Issue Date: 19-3-2021
Publisher: Phụ nữ Việt Nam
Abstract: Phát biểu tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, cho biết: Qua rà soát sơ bộ danh sách 205 người ứng cử ĐBQH thuộc các cơ quan Trung ương thì tỷ lệ ứng cử viên nữ chỉ khoảng 22%. Trong kho đó, quy định đã đặt ra tỷ lệ nữ ứng cử viên ĐBQH đạt ít nhất là 35%. Cấp Trung ương chưa đạt tỷ lệ nữ ứng viên thì ở cấp địa phương sẽ phải lo bù đắp số lượng nữ ứng viên còn thiếu cho đủ tỷ lệ theo quy định.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3469
Appears in Collections:02.Báo, tạp chí trung ương và địa phương

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Ty le nu ung vien DBQH cap trung uong chi dat khoang 22%.jpg
  • Description : 
  • Size : 1,7 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.