Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3461
Title: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng tới bầu cử
Authors: TTXVN
Keywords: Quốc hội
Công tác bầu cử
TP. Cần Thơ
Tuyên truyền
Issue Date: 15-3-2021
Publisher: Đời sống và pháp luật
Abstract: Chiều 16/3, trong chuyến công tác tại Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia làm việc với Ban Chỉ đạo công tác bầu cử thành phố Cần Thơ. Báo cáo tình hình chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố cho biết, Cần Thơ đã thành lập 93 Ủy ban bầu cử các cấp, trong đó gồm Ủy ban bầu cử thành phố, 9 Ủy ban bầu cử cấp huyện và 83 Ủy ban bầu cử cấp xã. Ủy ban nhân dân thành phố đã thành lập 3 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 11 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3461
Appears in Collections:02.Báo, tạp chí trung ương và địa phương

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Day manh cong tac tuyen truyen huong toi bau cu.jpg
  • Description : 
  • Size : 2,33 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.