Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3367
Title: Việt Nam dân chủ cộng hòa với chủ quyền quần đảo Hoàng sa và Trường sa
Authors: Trần Đức Cường
Keywords: Chủ quyền biển đảo
Hoàng Sa
Trường Sa
Việt Nam
Issue Date: 5-2020
Publisher: Xưa & nay
Abstract: Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Quốc hội khóa I thông qua tại kỳ họp thứ Hai ngày 9/11/1946 nêu rõ nhiệm vụ bảo vệ độc lập và chủ quyền quốc gia đối với toàn bộ lãnh thổ của đất nước là: "Nhiệm vụ của dân tộc ta trong giai đoạn hiện nay là bảo toàn lãnh thổ, giành độc lập hoàn toàn và kiến thiết quốc gia trên nền tảng dân chủ".Đầu năm 1959, trong bản Hiến pháp thứ hai được thông qua tại kỳ họp thứ 11 ngày 29/12/1959, Quốc hội khóa I đã cụ thể hơn nhiệm vụ bảo toàn lãnh thổ: "Điều 8: Lực lượng vũ trang của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa là của nhân dân, có nhiệm vụ bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ độc lập, chủ quyền, lãnh thổ toàn vẹn và an ninh của Tổ quốc, bảo vệ tự do, hạnh phúc và sự nghiệp lao động hòa bình của nhân dân".
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3367
Appears in Collections:Lịch sử - địa lý

Files in This Item:
Thumbnail

 • File : VN dan chu cong hoa voi chu quyen quan dao HS va TS (1).jpg
 • Description : 
 • Size : 1,69 MB
 • Format : JPEG
 • Thumbnail

 • File : VN dan chu cong hoa voi chu quyen quan dao HS va TS (2).jpg
 • Description : 
 • Size : 1,85 MB
 • Format : JPEG
 • Thumbnail

 • File : VN dan chu cong hoa voi chu quyen quan dao HS va TS (3).jpg
 • Description : 
 • Size : 1,96 MB
 • Format : JPEG
 • Thumbnail

 • File : VN dan chu cong hoa voi chu quyen quan dao HS va TS (4).jpg
 • Description : 
 • Size : 1,94 MB
 • Format : JPEG
 • Thumbnail

 • File : VN dan chu cong hoa voi chu quyen quan dao HS va TS (5).jpg
 • Description : 
 • Size : 1,64 MB
 • Format : JPEG
 • Thumbnail

 • File : VN dan chu cong hoa voi chu quyen quan dao HS va TS (6).jpg
 • Description : 
 • Size : 1,95 MB
 • Format : JPEG


 • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.