Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3361
Title: Tên gọi biển Đông trong thư tịch cổ Trung Hoa
Authors: Phạm Hoàng Quân
Keywords: Biển Đông
Thư tịch cổ Trung Hoa
Issue Date: 17-1-2021
Publisher: Tuổi trẻ cuối tuần
Abstract: Nhiều thư tịch cổ Trung Quốc đã sử dụng từ “Đông Hải” để chỉ vùng biển ở phía đông Việt Nam, tức danh xưng “Biển Đông” hiện giờ không có gì mới mẻ - với Việt Nam là đương nhiên, nhưng ngay cả với Trung Quốc nữa.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3361
Appears in Collections:Lịch sử - địa lý

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Ten goi bien dong trong thu tich co trung hoa 1.jpg
  • Description : 
  • Size : 2,1 MB
  • Format : JPEG
  • Thumbnail

  • File : Ten goi bien dong trong thu tich co trung hoa 2.jpg
  • Description : 
  • Size : 2,36 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.