Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3244
Title: Lý Sơn gọi
Authors: Minh Khôi
Keywords: Lý Sơn
Đảo
Du lịch
Issue Date: 19-9-2020
Publisher: Thanh niên
Abstract: Lý Sơn dưới góc nhìn của một phóng viên cùng với những trải nghiệm thực tế. Tỏi và nắng là đặc sản của Lý Sơn. Dù đã qua vụ thu hoạch vài tháng, đâu đâu cũng thấy tỏi. Mùi tỏi đặc trưng đến độ bước vào gia đình nào cũng nhận ra, bởi ở góc nhà ít nhất cũng có vài bao tải lớn., khám phá đỉnh Thới Lới, đỉnh Giếng Tiền, thăm chùa Đục. Lý Sơn còn quyến luyến bởi những bữa ăn. Thịnh soạn với món cháo nhum, cua huỳnh đế, cá, mực...
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3244
Appears in Collections:Văn học - nghệ thuật

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Ly Son goi.jpg
  • Description : 
  • Size : 2,56 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.