Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/307
Title: Vị tướng với đường Trường Sơn huyền thoại
Authors: N.D.T
Keywords: Vị tướng
đường Trường Sơn
huyền thoại
lịch sử
Việt Nam
Issue Date: 11-4-2019
Publisher: Cựu chiến binh Việt Nam: Cơ quan của trung ương hội - Tiếng nói của cựu chiến binh Việt Nam
Abstract: Bài báo đã mô tả chân dung, cuộc đời của trung tướng - tư lệnh bộ đội Trường Sơn - Đồng Sỹ Nguyên với đường Trường Sơn huyền thoại
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/307
Appears in Collections:Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : vị tướng với đường trường sơn huyền thoại.jpg
  • Description : 
  • Size : 8,33 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.