Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2957
Title: Báo cáo của ban chấp hành Đảng bộ dân chính Đảng tỉnh Lâm Đồng trình đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ III (1996-2000)
Keywords: Đảng bộ dân chính Đảng
Báo cáo
Issue Date: 1996
Publisher: Đảng ủy dân chính Đảng
Abstract: Phần I : Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội II Phần II : Những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ 5 năm (1996 - 2000)
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2957
Appears in Collections:2. Đảng bộ và cơ quan chính quyền tỉnh

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : .Bao cao cua BCH Dang bo dan chinh Đang .._pages.pdf
  • Description : 
  • Size : 127,62 kB
  • Format : Adobe PDF
  • Thumbnail

  • File : .Bao cao cua BCH Dang bo dan chinh Đang .._locked.pdf
  • Description : 
  • Size : 1,09 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.