Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2956
Title: Báo cáo của ban chấp hành Đảng bộ tại hội nghị đại biểu Đảng bộ dân chính Đảng Tỉnh giữa nhiệm kỳ (Khóa II)
Keywords: Địa chí
Đảng bộ dân chính Đảng
Báo cáo
Issue Date: 1994
Publisher: Đảng bộ dân chính Đảng
Abstract: Phần I : Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ dân chính Đảng tỉnh khóa II Phần II : Những nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2956
Appears in Collections:2. Đảng bộ và cơ quan chính quyền tỉnh

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : .Bao cao cua ban chap hanh Đang bo tai hoi nghi.._pages.pdf
  • Description : 
  • Size : 156,41 kB
  • Format : Adobe PDF
  • Thumbnail

  • File : .Bao cao cua ban chap hanh Đang bo tai hoi nghi.._locked.pdf
  • Description : 
  • Size : 1,63 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.