Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2857
Title: Pháo binh quân đội nhân dân Việt Nam trong Đại thắng mùa xuân năm 1975
Keywords: Quân đội nhân dân Việt Nam
Pháo binh
Kháng chiến chống Mĩ
Lịch sử hiện đại
Issue Date: 2005
Publisher: Quân đội nhân dân
Abstract: Để kỷ niệm lần thứ 30 ngày toàn thắng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 và chào mừng những ngày lễ lớn trong hai năm 2004 và 2005, được sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Pháo binh phối hợp với các cơ quan, tổ chức cuộc hội thảo khoa học với chủ đề "Pháo binh Quân đội nhân dân Việt Nam trong Đại thắng mùa Xuân năm 1975". Mục đích của hội thảo nhằm nghiên cứu ý nghĩa thắng lợi to lớn của cuộc Tổng tiến công và Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đối với thắng lợi của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Khẳng định rõ thêm những đóng góp to lớn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nói chung và bộ đội pháo binh nói riêng trong Đại thắng mùa Xuân năm 1975. Tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến đấu phục vụ chiến đấu, nhằm giáo dục truyền thống của Binh chủng và Quân đội, nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ pháo binh.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2857
Appears in Collections:2. Lịch sử truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Phao binh QDND VN trong dai thang mua xuan 1975_pages.pdf
  • Description : 
  • Size : 166,48 kB
  • Format : Adobe PDF
  • Thumbnail

  • File : Phao binh QDND VN trong dai thang mua xuan 1975_locked.pdf
  • Description : 
  • Size : 10,7 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.