Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2846
Title: 155 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về quân đội nhân dân Việt Nam
Authors: Mai Quang Phấn
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Quân đội nhân dân
Issue Date: 2017
Publisher: Chính trị Quốc gia
Abstract: Cuốn sách 155 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Quân đội nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Mai Quang Phấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm chủ biên. Nội dung cuốn sách được chia thành 9 phần, giới thiệu những quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò, bản chất, truyền thống, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam; khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội nhân dân... Nội dung cuốn sách được tuyển chọn từ bộ sách Hồ Chí Minh: Toàn tập do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản năm 2011. Ban Biên soạn đã sử dụng câu nói của Bác làm tiêu đề cho mỗi phần. Trong mỗi phần, các câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Quân đội nhân dân được sắp xếp theo trình tự thời gian và có ghi rõ nguồn trích dẫn.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2846
Appears in Collections:1. Tư tưởng chỉ đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự ra đời, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 155 cau noi cua CT HCM ve QDND VN_pages.pdf
  • Description : 
  • Size : 108,42 kB
  • Format : Adobe PDF
  • Thumbnail

  • File : 155 cau noi cua CT HCM ve QDND VN_locked.pdf
  • Description : 
  • Size : 1,97 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.