Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2780
Title: Tổ quốc nơi đảo xa
Authors: Đại Đoàn Kết
Keywords: Chủ quyền
Quần đảo Hoàng Sa
Quần đảo Trường Sa
Việt Nam
Issue Date: 2013
Publisher: Văn hóa Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh
Abstract: Tập hợp 27 bài viết trong loạt bài "Những chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa" do báo Đại đoàn kết thực hiện năm 2011.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2780
Appears in Collections:Chính trị - Xã hội

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : To quoc noi dao xa_pages.pdf
  • Description : 
  • Size : 75,68 kB
  • Format : Adobe PDF
  • Thumbnail

  • File : To quoc noi dao xa_locked.pdf
  • Description : 
  • Size : 3,99 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.