Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2777
Title: Hoàng Sa - Trường Sa: Luận cứ và Sự kiện
Authors: Đinh Kim Phúc
Keywords: Chủ quyền
Quần đảo Hoàng Sa
Quần đảo Trường Sa
Việt Nam
Issue Date: 2012
Publisher: Thời đại
Abstract: Cung cấp một số thông tin cơ bản về vấn đề chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa: vấn đề tên gọi trên biển Đông, vị trí địa lý - chính trị trên biển Đông, các giải pháp vấn đề biển Đông cho Hoàng Sa và Trường Sa khẳng định lãnh thổ, giới hạn đối với các nước láng giềng.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2777
Appears in Collections:Chính trị - Xã hội

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Hoang Sa Truong Sa luan cu va su kien_pages.pdf
  • Description : 
  • Size : 206,19 kB
  • Format : Adobe PDF
  • Thumbnail

  • File : Hoang Sa Truong Sa luan cu va su kien_locked.pdf
  • Description : 
  • Size : 6,46 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.