Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2774
Title: Quan điểm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội về đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo
Authors: Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thái Anh
Quốc Dũng, Trương Tấn Sang
Nguyễn Tấn Dũng
Keywords: Chủ quyền
Biển
Đảo
Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: Văn học
Abstract: Những bài viết, phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, tướng lĩnh quân đội nhân dân Việt Nam về quan điểm nhất quán, kiên quyết trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2774
Appears in Collections:Chính trị - Xã hội

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Quan diem cua Dang Nha nuoc Chinh phu Quoc hoi ve dau tranh bao ve chu quyen bien dao_pages.pdf
  • Description : 
  • Size : 288,05 kB
  • Format : Adobe PDF
  • Thumbnail

  • File : Quan diem cua Dang Nha nuoc Chinh phu Quoc hoi ve dau tranh bao ve chu quyen bien dao_locked.pdf
  • Description : 
  • Size : 5,4 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.