Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2772
Title: Hoàng Sa - Trường Sa trong ta
Authors: Chi Phan
Keywords: Biển
Đảo
Chủ quyền
Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: Thanh niên
Abstract: Trình bày những khó khăn mà quân và dân trên đảo chịu đựng mà còn vô cùng cảm phục tự hào bởi khí phách hiên ngang chống chọi với quân thù, bão tố của quân, dân bám đảo nơi đây, với rất nhiều chi tiết cảm động với những con người cụ thể cùng cảnh trời, cảnh biển được miêu tả sống động. Ngoài giá trị tư tưởng các bài viết ở phần này được coi là những trang lịch sử để bạn đọc hôm nay và mai sau hiểu về Trường Sa và Hoàng Sa.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2772
Appears in Collections:Chính trị - Xã hội

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Hoang Sa Truong Sa trong ta_pages.pdf
  • Description : 
  • Size : 316,76 kB
  • Format : Adobe PDF
  • Thumbnail

  • File : Hoang Sa Truong Sa trong ta_locked.pdf
  • Description : 
  • Size : 4,63 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.