Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2767
Title: Biển đảo, lãnh thổ thiêng liêng của người dân nước Việt
Authors: Bùi Duy Tùng, Phạm Thị Thu Hương
Việt Đức, Lam Hồng
Keywords: Biển
Đảo
Chủ quyền
Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: Văn học
Abstract: Những bài viết thể hiện suy nghĩ, cảm nhận của các thế hệ người Việt về biển đảo - một phần lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc nhằm khơi dậy truyền thống yêu nước của cả dân tộc, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mỗi công dân trước vận mệnh của đất nước.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2767
Appears in Collections:Chính trị - Xã hội

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bien dao lanh tho thieng lieng cua nguoi dan nuoc Viet_locked.pdf
  • Description : 
  • Size : 4,07 MB
  • Format : Adobe PDF
  • Thumbnail

  • File : Bien dao lanh tho thieng lieng cua nguoi dan nuoc Viet_pages.pdf
  • Description : 
  • Size : 323,61 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.