Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2766
Title: Bảo vệ chủ quyền và quản lý - khai thác biển đảo Việt Nam (1975 - 2014)
Authors: Phạm Ngọc Trâm
Keywords: Sách chuyên khảo
Đảo
Quản lí
Chủ quyền
Issue Date: 2016
Publisher: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
Abstract: Giới thiệu điều kiện tự nhiên và tiềm năng biển đảo Việt Nam. Quá trình xác lập chủ quyền và những yếu tố chi phối hoạt động bảo vệ chủ quyền và quản lý khai thác biển đảo. Bảo vệ chủ quyền và quản lý - khái thác biển đảo Việt Nam giai đoạn 1975 - 2014.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2766
Appears in Collections:Chính trị - Xã hội

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bao ve chu quyen va quan ly khai thac bien dao VN 1975-2014_pages.pdf
  • Description : 
  • Size : 190,9 kB
  • Format : Adobe PDF
  • Thumbnail

  • File : Bao ve chu quyen va quan ly khai thac bien dao VN 1975-2014_locked.pdf
  • Description : 
  • Size : 6,06 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.