Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2426
Title: Người cách mạng phải đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân
Authors: Văn Thị Thanh Mai
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Chủ nghĩa cá nhân
Issue Date: 1-2019
Publisher: Tuyên giáo - Tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương
Abstract: Là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề phòng, chống, tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân để xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam thành một Đảng cách mạng chân chính, khỏe mạnh - đội tiền phong của giai cấp, nhân dân và dân tộc. Kỷ niệm 39 năm Ngày thành lập Đảng, với bút danh T.L, Hồ Chí Minh viết "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân", đăng báo Nhân dân, số 5409, ngày 3-2-1969. Sau nửa thế kỷ ra đời, những lời dặn của Người trong tác phẩm vẫn vẹn nguyên giá trị. Tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" là di huấn của người chiến sĩ cộng sản Hồ Chí Minh để lại cho các thế hệ cán bộ, đảng viên. Trong đó, điều căn cốt nhất theo Người là mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên, liên tục rèn luyện, quyết tâm phòng, chống và đấu tranh triệt để xóa bỏ chủ nghĩa cá nhân để nâng cao đạo đức cách mạng.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2426
Appears in Collections:Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Nguoi CM phai dau tranh tru bo Chu nghia ca nhan.pdf
  • Description : 
  • Size : 209,14 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.