Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2424
Title: Chống tham nhũng để Đảng thật sự trong sạch và vững bền
Authors: Nguyễn Trọng Phúc
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Chống tham nhũng
Issue Date: 2-2018
Publisher: Tuyên giáo - Tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương
Abstract: Tham nhũng làm nghèo đất nước, làm suy thoái, hư hỏng cán bộ, đảng viên và làm mất niềm tin của nhân dân, đe dọa sự tồn vong của Đảng. Chống tham nhũng để Đảng thật sự trong sạch, vững bền, vì thế được coi là nhiệm vụ thường xuyên và cấp bách của Đảng ta.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2424
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Chong tham nhung de Dang that su trong sach va ben vung.pdf
  • Description : 
  • Size : 249,96 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.