Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2422
Title: Chủ tịch Hồ Chí Minh - tấm gương sáng về bảo vệ môi trường
Authors: Hoàng Thị Ngọc Minh
Keywords: Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tấm gương
Bảo vệ môi trường
Issue Date: 12-2018
Publisher: Lý luận chính trị và truyền thông - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện báo chí và tuyên truyền
Abstract: Tư tưởng Hồ Chí Minh là một di sản vô giá của dân tộc và toàn nhân loại tiến bộ, là chân giá trị của thời đại chúng ta. Tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh về yêu thiên nhiên, gắn bó với tự nhiên, bảo vệ tài nguyên môi trường mãi là hình ảnh đẹp, sáng mãi trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam đặc biệt khi mà vấn đề ô nhiễm môi trường đang bị đe dọa nghiêm trọng. Qua bài viết, chúng ta càng thấy ý nghĩa và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2422
Appears in Collections:6. Gương sáng Đảng viên

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Chu tich HCM - tam guong sang ve bao ve moi truong.pdf
  • Description : 
  • Size : 183,94 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.