Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2402
Title: Quan điểm của Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường tự nhiên - sự vượt trước về tư duy và hành động
Authors: Hoàng Thị Ngọc Minh
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Bảo vệ môi trường
Issue Date: 8-2019
Publisher: Lý luận chính trị và truyền thông - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện báo chí và tuyên truyền
Abstract: Trong di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, quan điểm của Người về bảo vệ môi trường tự nhiên là một trong những quan điểm không chỉ có những đóng góp về mặt lý luận mà còn để lại những giá trị thực tiễn sâu sắc và có sức sống mạnh mẽ. Đặc biệt, trong quá trình hội nhập và phát triển hiện nay, việc bảo vệ môi trường sinh thái, cứu lấy tự nhiên và cuộc sống của con người là vấn đề mang tính cấp bách và mang tính toàn cầu.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2402
Appears in Collections:Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Quan diem cua HCM ve bao ve moi truong ti nhien - su vuot truoc ve tu duy va hanh dong.pdf
  • Description : 
  • Size : 310,38 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.