Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2401
Title: Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhân cách người đảng viên Cộng sản
Authors: Lê Trung Kiên
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Nhân cách người đảng viên Cộng sản
Issue Date: 8-2019
Publisher: Lý luận chính trị và truyền thông - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện báo chí và tuyên truyền
Abstract: Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đúc kết: Đảng là cơ thể chính trị xã hội sống, đảng viên là những tế bào cấu tạo nên Đảng, Đảng mạnh là do từng chi bộ, từng đảng viên mạnh. Đảng là một tập hợp của rất nhiều cá nhân đảng viên, danh hiệu đảng viên đó không một phút nào tách rời cá nhân cụ thể. Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do đảng viên tốt. Do vậy, việc tăng cường giáo dục, rèn luyện nhân cách và nâng cao chất lượng đảng viên là điều kiện tiên quyết, có ý nghĩa quyết định đến việc xây dựng và phát triển của Đảng.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2401
Appears in Collections:Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Quan diem cua HCM ve nhan cach nguoi Dang vien CS.pdf
  • Description : 
  • Size : 307,36 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.