Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2385
Title: Công tác tuyên giáo với xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
Authors: Bùi Thế Đức
Keywords: Công tác tuyên giáo
Xây dựng Đảng
Issue Date: 2-2019
Publisher: Tuyên giáo - Tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương
Abstract: Năm 2018, bên cạnh những thuận lợi, thời cơ, thì đất nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng với sự nỗ lực, năng động, sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân, đất nước ta vẫn tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên các lĩnh vực. Trong thành tựu đó, ngành Tuyên giáo có những đóng góp xứng đáng.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2385
Appears in Collections:5. Đảng trong cuộc sống hôm nay

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Cong tac tuyen giao voi xay dung Dang trong sach vung manh.pdf
  • Description : 
  • Size : 151,23 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.