Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2382
Title: Học và làm theo Bác về chăm lo đời sống nhân dân
Authors: Nguyễn Văn Dương
Keywords: Chăm lo đời sống nhân dân
Học tập và làm theo Bác
Issue Date: 3-2019
Publisher: Tuyên giáo - Tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương
Abstract: Hồ Chí Minh từng nói rằng: "Ở đời và làm người phải thương nước, thương dân, thương nhân loại đau khổ bị áp bức" và Người đã không chỉ cống hiến trọn cuộc đời mình cho độc lập dân tộc và tự do, ấm no và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam mà còn góp sức mình vào sự nghiệp giải phóng nhân loại bị áp bức, bất công trên toàn thế giới.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2382
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Hoc va lam theo Bac ve cham lo doi song nhan dan.pdf
  • Description : 
  • Size : 219,7 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.