Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2373
Title: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc xây dựng Đảng về đạo đức
Authors: Lê Trọng Tuyến
Keywords: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Xây dựng Đảng
Đạo đức
Issue Date: 3-2019
Publisher: Sinh hoạt lý luận - Học viện chính trị khu vực III
Abstract: Trong di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Di chúc là một trong những tài sản vô giá mà Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Một trong những giá trị tư tưởng thể hiện sâu sắc trong Di chúc là vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức. Đây là tư tưởng không chỉ có những đóng góp về mặt lý luận mà còn để lại những giá trị thực tiễn sâu sắc, có sức sống mạnh mẽ, đã và đang đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2373
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Di chuc cua Chu tich HCM voi viec xay dung Dang ve dao duc.pdf
  • Description : 
  • Size : 229,13 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.