Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2370
Title: Rà soát, sàng lọc, đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng khâu quan trọng trong công tác đảng viên
Authors: Nguyễn Quang Bình
Keywords: Công tác đảng viên
Xây dựng Đảng
Issue Date: 2-2019
Publisher: Sinh hoạt lý luận - Học viện chính trị khu vực III
Abstract: Xây dựng đội ngũ đảng viên là một nội dung trọng yếu trong công tác xây dựng Đảng. Để không ngừng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, vấn đề mang tính quyết định là phải xây dựng được đội ngũ đảng viên trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng và năng lực công tác tốt. Để làm được điều này, một trong những công việc hàng đầu là phải thường xuyên rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên, đưa ngay những người không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là yêu cầu khách quan và cũng là vấn đề có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, có ý nghĩa cấp thiết, nhất là trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2370
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Ra soat sang loc dua nhung nguoi khong du tu cach ra khoi Dang - Khau quan trong trong cong tac Dang vien.pdf
  • Description : 
  • Size : 202,68 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.