Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2364
Title: Xây dựng phong cách của người lãnh đạo theo tư tưởng và phong cách Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn Minh Tuấn
Keywords: Phong cách Hồ Chí Minh
Xây dựng phong cách người lãnh đạo
Issue Date: 5-2018
Publisher: Sinh hoạt lý luận - Học viện chính trị khu vực III
Abstract: Phong cách Hồ Chí Minh là những đặc trưng giá trị mang đậm dấu ấn Hồ Chí Minh, gắn liền với nhân cách trí tuệ lỗi lạc, đạo đức trong sáng của Hồ Chí Minh, với tư cách là một vĩ nhân, một nhà văn hóa kiệt xuất. Phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện trong mọi lĩnh vực sống và hoạt động của Người, tạo thành một chỉnh thể nhất quán, có giá trị khoa học, đạo đức và thẩm mỹ. Đó là một phong cách vừa dân tộc, vừa hiện đại, vừa khoa học vừa cách mạng, vừa cao cả vừa thiết thực, có thể học tập và làm theo. Thứ nhất, về phong cách tư duy. Thứ hai, phong cách làm việc. Thứ ba, phong cách diễn đạt. Thứ tư, phong cách ứng xử. Thứ năm, phong cách sinh hoạt.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2364
Appears in Collections:3. Đường lối chỉ đạo của Đảng, nhà nước về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Xay dung phong cach cua nguoi lanh dao theo tu tuong va phong cach HCM.pdf
  • Description : 
  • Size : 234,47 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.