Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2342
Title: Câu chuyện "cá" và "nước"
Authors: Lê Minh Hoan
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Câu chuyện "cá" và nước"
Issue Date: 2-2019
Publisher: Tuyên giáo - Tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương
Abstract: “Đảng với dân như cá với nước”! Bác Hồ luôn nhắc nhở: “Phải nhớ rằng dân là chủ. Dân như nước, mình như cá, lực lượng bao nhiêu là nhờ ở dân hết. Phải làm sao cho dân yêu, dân mến. Chớ vác mặt làm quan cách mạng cho dân ghét, dân khinh”. Các lớp tìm hiểu về Đảng, các lớp lý luận chính trị từ vỡ lòng cho đến cao cấp đều được “dạy” những bài học như vậy. Bài học đó đâu có gì là cao xa, trái lại, rất dễ nhớ nhưng không phải lúc nào cũng được “nhớ”, cũng “làm” được. Chung quy là, do nhận thức hay thói quen “học cho có học, hoặc học để đủ chuẩn, để được quy hoạch”, học mà không thẩm thấu giá trị ẩn chứa bên trong từng câu chữ.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2342
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Cau chuyen Ca va Nuoc.pdf
  • Description : 
  • Size : 230,62 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.