Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2312
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường
Authors: Hoàng Thị Ngọc Minh
Keywords: Chủ tịch Hồ Chí Minh
Bảo vệ môi trường
Việt Nam
Issue Date: 3-2019
Publisher: Khoa học xã hội Việt Nam
Abstract: Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, có tư tưởng về bảo vệ môi trường. Người cho rằng, bảo vệ môi trường có vai trò quan trọng đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tự nhiên có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của xã hội và con người, cần bảo vệ, khai thác, sử dụng và tái tạo tài nguyên thiên nhiên; cải tạo môi trường và phòng chống thiên tai. Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2312
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Tu tuong HCM ve bao ve moi truong.pdf
  • Description : 
  • Size : 231,62 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.