Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2274
Title: Tìm hiểu chủ trương của Đảng trong quan hệ đối ngoại với Liên Xô và Trung Quốc (1954 - 1975)
Authors: Đoàn Thanh Thủy
Keywords: Chủ trương đối ngoại của Đảng
Liên Xô - Trung Quốc
Kháng chiến chống Mỹ
Issue Date: 8-2019
Publisher: Lịch sử Đảng - Viện lịch sử Đảng, Học viên chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Abstract: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975), Liên Xô và Trung Quốc là hai đồng minh lớn, tích cực ủng hộ giúp đỡ Việt Nam nhiều mặt, nhưng có thời điểm lại mâu thuẫn gay gắt với nhau. Trong hoàn cảnh đó, Việt Nam chịu sức ép rất lớn từ cả hai phía Liên Xô và Trung Quốc. Tuy nhiên, với chủ trương đối ngoại đúng đắn, sáng tạo của Đảng, Việt Nam đã phát huy được các nhân tố thuận lợi, hạn chế mức thấp nhất những khó khăn, vừa tranh thủ được sự viện trợ to lớn của hai nước, vừa hạn chế những tác động tiêu cực của mâu thuẫn Xô Trung, góp phần quan trọng làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2274
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Tim hieu chu truong cua Dang trong quan he doi ngoai voi Lien Xo va Trung Quoc 1954 1975.pdf
  • Description : 
  • Size : 248,84 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.