Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2267
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước thật sự kiến tạo quốc gia phát triển ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Hữu Đông
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Thi đua yêu nước
Issue Date: 9-2018
Publisher: Lý luận chính trị và truyền thông - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện báo chí và tuyên truyền
Abstract: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vai trò của "sự thật", tức "thật sự" trong quá trình hoạt động cách mạng, lãnh đạo toàn dân giành độc lập dân tộc, thực hiện "kiến quốc" hay kiến tạo quốc gia phát triển ở Việt Nam. Sự thật được coi là nền tảng của mục đích và phương thức, nguyên lý thực hiện hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước thật sự được nhìn nhận là cách thức yêu nước thiết thực nhất và có ý nghĩa, giá trị to lớn trong xây dựng, phát triển đất nước bền vững giai đoạn hiện nay, đáp ứng yêu cầu thực hiện các mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" ở Việt Nam.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2267
Appears in Collections:Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Tu tuong HCM ve thi dua yeu nuoc that su kien tao quoc gia phat trien o VN.pdf
  • Description : 
  • Size : 271,4 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.