Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2226
Title: Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh về hội nhập và hợp tác quốc tế
Authors: Phạm Ngọc Anh
Keywords: Di sản Hồ Chí Minh
Hội nhập quốc tế
Hợp tác quốc tế
Issue Date: 1-2018
Publisher: Lý luận chính trị - Cơ quan nghiên cứu và ngôn luận khoa học của học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Abstract: Ngay từ những năm 20 thế kỷ XX, trên hành trình tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc, Người đã nêu tư tưởng muốn làm bạn với tất cả các nước, không phân biệt chế độ chính trị. Sau Cách mạng Tháng Tám (1945), Người gửi thư cho Đại hội đồng Liên Hợp quốc và các nước lớn thể hiện nguyện vọng Việt Nam muốn gia nhập vào tổ chức Liên Hợp quốc với trách nhiệm cao là giữ gìn hòa bình, chống áp bức, bất công. Tư tưởng Hồ Chí Minh về hội nhập và hợp tác quốc tế là những định hướng có tính chất phương pháp luận trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2226
Appears in Collections:2. Giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Di san tu tuong HCM ve hoi nhap va hop tac quoc te.pdf
  • Description : 
  • Size : 285,88 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.