Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2214
Title: Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An: Học tập và làm theo Bác để xây dựng quê hương giàu mạnh
Authors: Nguyễn Văn Út
Keywords: Long An
Học tập và làm theo Bác
Huyện Đức Hòa
Xây dựng quê hương
Issue Date: 12-2018
Publisher: Cộng sản - Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Abstract: Những năm qua, cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp khác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đức Hòa luôn xem việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên nên đã thu được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Những thành quả đạt được là minh chứng, động lực cho cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân đồng lòng, chung sức xây dựng quê hương Đức Hòa ngày thêm giàu đẹp.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2214
Appears in Collections:4. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Huyen Duc Hoa tinh Long An - Hoc tap va lam theo Bac de xay dung que huong giau manh.pdf
  • Description : 
  • Size : 302,09 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.