Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2211
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người - giá trị cách mạng và ý nghĩa thời đại
Authors: Vũ Quang Ánh, Dương Quốc Toản
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Con người
Giá trị cách mạng
Ý nghĩa thời đại
Issue Date: 7-2019
Publisher: Lý luận chính trị và truyền thông - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện báo chí và tuyên truyền
Abstract: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. Người làm rạng rỡ dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Tuy Người đã đi xa nhưng đã để lại cho chúng ta di sản tinh thần to lớn, những tư tưởng vô giá, trong đó có tư tưởng về con người. Tư tưởng về con người của Hồ Chí Minh có nội hàm rất sâu sắc, phạm vi bao quát nhiều mặt, trong đó toát lên nội dung cốt lõi nhất là tình thương yêu quý trọng con người; tin vào sức mạnh, phẩm giá, tính sáng tạo của con người; lòng khoan dung, độ lượng và niềm tin, khả năng tự hoàn thiện phẩm giá của con người.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2211
Appears in Collections:2. Giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Tu tuong HCM ve con nguoi - gia tri cach mang va y nghia thoi dai.pdf
  • Description : 
  • Size : 249,58 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.