Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2154
Title: Tỉnh Đồng Tháp học tập và làm theo Bác
Authors: Phạm Ngọc Hòa
Keywords: Đồng Tháp
Học tập và làm theo Bác
Issue Date: 5-2019
Publisher: Cộng sản - Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Abstract: Trong những năm qua, cùng với cả nước, Đồng Tháp tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân ra sức thi đua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Qua 3 năm thực hiện, Đồng Tháp tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng. Nhiều phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và nhân dân được thực hiện hiệu quả, từng bước lan tỏa trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2154
Appears in Collections:4. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Tinh Dong Thap hoc tap va lam theo Bac.pdf
  • Description : 
  • Size : 288,61 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.