Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2151
Title: Học tập, thực hành theo tác phẩm "Dân vận" của Chủ tịch Hồ Chí Minh nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở tỉnh Đồng Tháp hiện nay
Authors: Phạm Ngọc Hòa
Keywords: Chủ tịch Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo Bác
Công tác dân vận
Đồng Tháp
Issue Date: 3-2019
Publisher: Cộng sản - Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Abstract: Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, từ đấu tranh giành độc lập dân tộc đến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng, Nhà nước ta luôn thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm Dân vận: "Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân...Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công". Thực hiện lời dạy của Người, trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Đồng Tháp ra sức thực hiện tốt công dân vận và đã đạt được nhiều kết quả thiết thực.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2151
Appears in Collections:4. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Hoc tap thuc hanh theo tac pham Dan Van cua Chu tich HCM nang cao hieu qua cong tac dan van o tinh Dong Thap hien nay.pdf
  • Description : 
  • Size : 273,23 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.