Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2114
Title: Mẫu hình người cán bộ lãnh đạo vì dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Authors: Phạm Ngọc Anh
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Cán bộ lãnh đạo
Issue Date: 1-2018
Publisher: Tuyên giáo - Tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương
Abstract: Trong các thời đại lịch sử và các chế độ xã hội khác nhau, người lãnh đạo bao giờ cũng giữ vai trò quan trọng, bảo đảm sự bền vững, hưng vong của chế độ. Điều này giải thích vì sao, trong tư tưởng của mình, Hồ Chí Minh đã dành cho vấn đề xây dựng mẫu người lãnh đạo tài, đức, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân một vị trí xứng đáng, làm nên giá trị và sức hấp dẫn cho các thế hệ sau này.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2114
Appears in Collections:2. Giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Mau hinh nguoi can bo lanh dao vi dan theo tu tuong HCM.pdf
  • Description : 
  • Size : 271,78 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.