Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/205
Title: LÂM ĐỔNG: Không tổ chức Lễ kỷ niệm Đà Lạt 125 năm hình thành và phát triển
Authors: Phúc Ân
Keywords: Lâm Đồng
Đà Lạt
Hình thành
Lễ hội
Phát triển
Issue Date: 2018
Publisher: Báo Pháp luật Việt Nam
Description: UBND tỉnh Lâm Đồng họp với UBND TP Đà Lạt và quyết định không tổ chức Lễ kỷ niệm TP. Đà Lạt 125 năm hình thành và phát triển (1893- 2018), thay vào đó là Lễ Công bố Đề án Xây dựng TP Đà Lạt trở thành “TP thông minh” giai đoạn 2018 - 2025
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/205
Appears in Collections:1. Những vấn đề chung của Lâm Đồng

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : LÂM ĐỔNG không tổ chuc.docx
  • Description : 
  • Size : 12,22 kB
  • Format : Microsoft Word XML


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.