Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/204
Title: LÂM ĐỒNG: Bồi dưỡng cán bộ trước khi bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý
Authors: Phúc Ân
Keywords: Đà Lạt
Lâm Đồng
Quản lý
Bồi dưỡng
Lãnh đạo
Issue Date: 2018
Publisher: Báo Pháp luật Việt Nam
Description: Nhằm xây dựng đội ngũ CBCCVC chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các sở, ngành, UBND các huyện và TP trong tỉnh; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, tránh tình trạng bổ nhiệm không đúng với quy định. Chiều 23/10 Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt cho hay vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 28 ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trước khi bổ nhiệm vào chức danh lãnh đạo, quản lý
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/204
Appears in Collections:1. Những vấn đề chung của Lâm Đồng

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : LÂM ĐỒNG bồi dưỡng cán bộ trước khi bổ nhiệm lãnh đạo quản lý.docx
  • Description : 
  • Size : 12,13 kB
  • Format : Microsoft Word XML


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.