Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2026
Title: Bùi Bằng Đoàn - Tấm gương tiêu biểu của một chí sĩ yêu nước chân chính
Authors: Nguyễn Xuân Trung
Keywords: Bùi Bằng Đoàn
Chí sĩ yêu nước
Tấm gương tiêu biểu
Issue Date: 10-2019
Publisher: Lý luận chính trị - Cơ quan nghiên cứu và ngôn luận khoa học của học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Abstract: Cụ Bùi Bằng Đoàn là một chí sĩ yêu nước thương dân sâu sắc, một nhà hoạt động chính trị nổi tiếng. Dù trên cương vị và hoàn cảnh nào, khi còn làm quan cho triều đình Huế, cũng như khi tham gia Chính phủ cách mạng, cụ Bùi Bằng Đoàn luôn tận tâm, tận lực, hết mình vì quyền lợi của dân, của nước, sẵn sàng xả thân vì nghĩa lớn. Cụ Bùi Bằng Đoàn là một tấm gương tiêu biểu của những chí sĩ đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2026
Appears in Collections:Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bui Bang Doan - Tam guong tieu bieu cua mot chi si yeu nuoc chan chinh.pdf
  • Description : 
  • Size : 221,77 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.