Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/202
Title: Người cao tuổi huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng: Vượt khó làm giàu
Authors: Kim Dũng
Keywords: Người cao tuổi
Lâm Đồng
Lâm Hà
Làm giàu
Issue Date: 2018
Publisher: Báo Người cao tuổi
Description: Thực hiện phong trào thi đua "Tuổi cao – Gương sáng", NCT làm kinh tế giỏi giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, nhiều cán bộ, hội viên NCT chủ động học tập, linh hoạt chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật, đầu tư thâm canh, tổ chức sản xuất kinh doanh tổng hợp...
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/202
Appears in Collections:4. Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : NCT HUYỆN LÂM HÀ vượt khó làm giàu.docx
  • Description : 
  • Size : 13,43 kB
  • Format : Microsoft Word XML


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.