Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2008
Title: Chỉ đạo chiến lược của Đảng trong giai đoạn cuối cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1973 - 1975)
Authors: Trịnh Thị Hồng Hạnh
Keywords: Chỉ đạo chiến lược
Kháng chiến chống Mỹ
Cứu nước
Issue Date: 4-2018
Publisher: Lịch sử Đảng - Viện lịch sử Đảng, Học viên chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Abstract: Trong những năm cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trong chỉ đạo chiến lược, Bộ Thống soái tối cao đã đưa ra những quyết sách quan trọng quyết định thắng lợi: nhạy bén chớp thời cơ, liên tục tạo thế, tạo lực, tạo thời cơ mới để liên tục thay đổi quyết tâm về thời gian giành thắng lợi hoàn toàn. Bản lĩnh và trí tuệ của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng tư lệnh cùng những nỗ lực phi thường của cả dân tộc, đặc biệt là của lực lượng vũ trang ba thứ quân, đã tạo ra được thời cơ, thúc đẩy cục diện chiến tranh phát triển, đưa cuộc kháng chiến đến toàn thắng.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2008
Appears in Collections:3. Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền và 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ xâm lược

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Chi dao chien luoc cua Dang trong giai doan cuoi cuoc khang chien chong My cuu nuoc 1973 1975.pdf
  • Description : 
  • Size : 375,89 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.