Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/200
Title: Đà Lạt trúng đậm mùa hồng
Authors: Đ.Thi
Keywords: Đà Lạt
Lâm Đồng
Trái cây
Quả
Issue Date: 2018
Publisher: Báo Người Lao động
Description: Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có hơn 2.000 ha canh tác cây hồng ăn quả các loại, tập trung chủ yếu tại TP Đà Lạt và các huyện Đơn Dương và Lạc Dương. Giá hồng đang mùa thu hoạch cao gấp 3 lần so với niên vụ trước khiến nông dân phấn khởi vì lãi lớn
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/200
Appears in Collections:4. Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Đà Lạt trúng đậm mùa hồng.docx
  • Description : 
  • Size : 31,33 kB
  • Format : Microsoft Word XML


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.