Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1998
Title: Gắn bó mật thiết với nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh - nét đặc sắc trong văn hóa cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam
Authors: Đỗ Xuân Tuất
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đảng Cộng sản Việt Nam
Văn hóa cầm quyền
Nhân dân
Issue Date: 2-2019
Publisher: Cộng sản - Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Abstract: Vai trò, vị trí cầm quyền của Đảng thể hiện quyền hạn, trách nhiệm và sứ mệnh lịch sử của Đảng trước nhân dân, trước dân tộc. Vì thế, từ rất sớm, Hồ Chí Minh đã đặt vấn đề thiết kế và xây dựng Đảng cầm quyền, một nhà nước pháp quyền mạnh mẽ, sáng suốt, gắn bó mật thiết và hành động vì lợi ích của nhân dân.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1998
Appears in Collections:Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Gan bo mat thiet voi nhan dan theo tu tuong HCM net dac sac trong van hoa cam quyen cua Dang CSVN.pdf
  • Description : 
  • Size : 333,66 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.