Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1996
Title: Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng lý tưởng và đạo đức người cán bộ công an cách mạng
Authors: Bùi Văn Nam
Keywords: Chủ tịch Hồ Chí Minh
Công an cách mạng
Xây dựng lý tưởng
Đạo đức
Issue Date: 2-2018
Publisher: Cộng sản - Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Abstract: Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng lý tưởng và đạo đức người cán bộ công an cách mạng được đề cập trong nhiều bài nói, bài viết của Người qua mỗi thời kỳ cách mạng. Những quan điểm đó đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, là định hướng cho mọi hoạt động của người cán bộ, chiến sĩ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1996
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Quan diem cua Chu tich HCM va xay dung ly tuong va dao duc nguoi can bo cong an cach mang.pdf
  • Description : 
  • Size : 266,31 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.