Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1992
Title: Vận dụng "dân vận khéo" theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong điều kiện hiện nay
Authors: Nguyễn Thị Tâm
Keywords: Dân vận khéo
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Hệ thống chính trị
Issue Date: 11-2019
Publisher: Mặt trận - Cơ quan của ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Abstract: Cách đây 70 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Dân vận” đăng trên báo Sự thật, số 120, trong đó Người lưu ý, đây là vấn đề “nói đã nhiều, bàn đã kỹ nhưng vì nhiều địa phương, nhiều cán bộ chưa hiểu thấu, làm chưa đúng, cho nên cần phải nhắc lại”. Soi rọi trong thực tế công tác dân vận hiện nay, việc nhắc lại, quán triệt sâu sắc và thực hành được yêu cầu “dân vận khéo” chắc chắn sẽ là nội dung góp phần củng cố, hoàn thiện hệ thống chính trị, xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Đảng - Nhà nước với Nhân dân, thúc đẩy phát triển đất nước theo hướng bền vững.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1992
Appears in Collections:5. Đảng trong cuộc sống hôm nay

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Van dung dan van kheo theo tu tuong cua Chu tich HCM trong dieu kien hien nay.pdf
  • Description : 
  • Size : 250,24 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.