Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/199
Title: Cô gái yêu hồng gió Đà Lạt
Authors: Mai Vinh
Keywords: Đà Lạt
Lâm Đồng
Trái cây
Đặc sản
Kinh tế
Issue Date: 2018
Publisher: Báo tuổi trẻ
Description: Kể về hành trình cũng như tâm sự của cô Gái Nguyễn Thị Lan Phương (25 tuổi) với mong muốn vực dậy nghề truyền thống cũng như xây dựng thương hiệu đặc sản hồng treo Đà Lạt nói chung và thương hiệu "Ngon Đà Lạt" nói riêng. Đây là thương hiệu được Phương dùng chung cho những loại nông sản đặc sản của Đà Lạt, sảnxuất theo đúng các quy định về thực phẩm sạch.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/199
Appears in Collections:4. Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Cô gái yêu hồng gió Đà Lạt.docx
  • Description : 
  • Size : 146,38 kB
  • Format : Microsoft Word XML


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.