Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1988
Title: "Tư cách của một người cách mệnh" trong tác phẩm "Đường Kách mệnh" của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ý nghĩa đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay
Authors: Bùi Thị Kim Hậu
Keywords: Tác phẩm "Đường Kách mệnh"
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Xây dựng Đảng
Issue Date: 4-2018
Publisher: Lý luận chính trị và truyền thông - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện báo chí và tuyên truyền
Abstract: Trong tác phẩm "Đường Kách mệnh", có nhiều vấn đề lý luận về cách mạng được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập đến, nhưng vấn đề lý luận đầu tiên mà Người đặt ra là vấn đề con người, vấn đề đạo đức, tư cách của người cán bộ cách mạng. Với các giải pháp cụ thể trong bài viết, phần nào chúng ta có thể thực hiện được lời dạy của Người trong việc giữ gìn hình ảnh, tư cách của một người cách mệnh trong giai đoạn hiện nay. Bởi, với nhãn quan chính trị của một nhà cách mạng chân chính, Hồ Chí Minh sớm nhận ra "cán bộ phải là gốc của cách mạng", mọi vấn đề của cách mạng từ đấy mà ra.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1988
Appears in Collections:5. Đảng trong cuộc sống hôm nay

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Tu cach cua mot nguoi cach menh trong tac pham Duong Kach menh cua Chu tich HCM va y nghia doi voi cong tac xay dung Dang hien nay.pdf
  • Description : 
  • Size : 199,4 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.