Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1981
Title: "Đánh tráo khái niệm" - Yêu thuật nguy hiểm
Authors: Nguyễn Hồng Hải
Keywords: "Đánh tráo khái niệm"
Chiến lược "diễn biến hòa bình"
Issue Date: 12-2018
Publisher: Tuyên giáo - Tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương
Abstract: Đối với Việt Nam, kể từ khi Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, các thế lực thù địch càng ra sức đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hòa bình". Trong đó, thủ đoạn "đánh tráo khái niệm" được họ sử dụng với tần suất dày đặc hơn. Theo Đại từ điển Tiếng Việt, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin năm 1999, “đánh tráo là hành động thay thế cái này bằng cái khác một cách khéo léo để giành phần lợi hoặc một mục đích nào đó", còn “khái niệm là một hình thức tư duy của loài người giúp người ta hiểu biết những đặc trưng chung, chủ yếu của các sự vật và hiện tượng của hiện thực khách quan”. “Đánh tráo khái niệm” có thể hiểu là hành động thay thế khái niệm này bằng khái niệm khác, khiến người ta hiểu sai về sự vật, hiện tượng của hiện thực khách quan nhằm đạt một mục đích nào đó.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1981
Appears in Collections:5. Đảng trong cuộc sống hôm nay

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Danh trao khai niem yeu thuat nguy hiem.pdf
  • Description : 
  • Size : 209,24 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.